Onderwerp : Special Attacks
Auteur : Marco Baro
Datum : 22-08-2004
 


 

Special Attacks

 

De volgende speciale aanvallen zullen hierna kort worden behandeld. Deze regels zijn terug te vinden op pagina 134 e.v. van het Players Handbook V3 of pagina 154 e.v. van het Players Handbook V3.5:

Special attacks Korte omschrijving
Aid another Door deze hulp krijgt deze persoon +2 op attacks of AC.
Bull Rush Duw een tegenstander 5 feet terug of meer.
Disarm Sla een wapen uit de hand van een tegenstander.
Feint Misleidt je tegenstander tijdens een gevecht.
Grapple Worstelen met een tegenstander.
Overrun Ren dwars door of over een tegenstander heen.
Trip Een tegenstander laten struikelen.
Nieuwe Huisregel Een ingevoerde huisregel die enigszins afwijkt van de D&D

Aid another

In melee combat, kun je een vriend helpen om zijn attack omhoog te brengen of zijn defense te verbeteren. In plaats van zijn directe tegenstander aan te vallen, kun je deze in plaats daarvan afleiden of proberen te storen in het gevecht. Aid another is een standard action en werkt alsvolgt:

•  Je maakt een attack-roll tegen AC = 10.

•  Indien de attack-roll succesvol is, krijgt de betreffende persoon +2 op zijn volgende attack-roll of +2 op zijn AC tegen de eerstvolgende attack van die tegenstander, indien deze nog aanvalt voordat jouw volgende ronde begint.

Meerder personen kunnen iemand helpen en deze bonussen stacken.

Bull rush

Een bull rush kan worden uitgevoerd als een standard attack of als onderdeel van een charge. In plaats van een tegenstander schade toe te brengen, wordt deze direct naar achteren terug geduwd. Bull rush werkt alleen bij tegenstanders die een size-categorie groter, kleiner of even groot zijn.

•  Een bull rush geeft de tegenstander een attack of opportunity, tenzij de aanvaller de Improved Bull Rush feat heeft.

•  Jij en de verdediger maken ieder een strength-check. Beiden krijgen een +4 bonus voor iedere size-categorie die zij zelf zijn boven size medium en ?4 voor iedere size-categorie lager dan medium. Verder krijg je +2 als je charged. De verdediger krijgt +4 als deze een dwerg is (of om een andere reden zeer stabiel staat) of als deze meer dan twee benen heeft.

•  Wanneer de aanvaller de strength-check wint, duwt deze de verdediger 5 feet terug. Je kunt door blijven duwen en de tegenstander een extra 5 feet terugduwen voor iedere 5 punten die jouw check die van je tegenstander overtreft. Het op deze wijze voortbewegen in deze situatie, veroorzaakt attacks of opportunities van andere tegenstanders voor zowel de aanvaller als de verdediger.

•  Wanneer jij de check verliest, ga je 5 feet naar achteren vanaf de plek van waar je begon met de bull rush. Indien die ruimte door iets of iemand anders wordt ingenomen, val je op de grond.

Disarm

Je kunt met een disarm als een melee attack een tegenstander ontwapenen. Wanneer je daar een wapen voor gebruikt, sla je het wapen van je tegenstander uit zijn handen. Wanneer je iemand disarmed terwijl je zelf geen wapen in de hand hebt, heb je na een succesvolle disarm het wapen van de tegenstander zelf in de hand.

 

•  Een disarm-poging resulteert in een attack of opportunity, tenzij je de Improved Disarm feat hebt. Indien de attack of oppotunity van de tegenstander schade geeft, mislukt de disarm-poging.

•  Jij en de tegenstander maken beiden een attack-roll. Wanneer iemand een disarm-attack maakt met een two-handed dan krijgt deze een +4 bonus. Iemand met een light weapon krijgt een ?4 penalty. Een unarmed attack wordt altijd beschouwd als een light weapon. Ook verschillen in sizes resulteren in bonussen/penalties van +4 resp. ?4. De aanvaller krijgt +4 voor ieder verschil in size-categorie. Als de verdediger van de disarm-poging geen melee-wapen vasthoudt, krijgt deze een ?4 penalty.

•  Wanneer de check van de aanvaller die van de verdediger overtreft, dan is de verdediger disarmed en en ligt zijn wapen nu op de grond binnen zijn ?vakje?.. Was de disarm uitgevoerd via een unarmed attack, dan heb je het wapen van je tegenstander in de hand.

•  Verlies je de disarm-check, dan mag de verdediger proberen jou te disarmen met eenzelfde disarm-check. Dit veroorzaakt geen een attack of opportunity. Mislukt deze disarm, dan krijg je niet opnieuw een vrije poging tot disarm. N.b.: Iemand met spiked gloves kan niet worden disarmed en iemand met een wapen dat vastzit aan een glove, krijgt een +10 bonus om zich tegen een disarm te verdedigen.

Je kunt een disarm ook gebruiken om een item dat gedragen wordt, zoals een bril of een broche, af te pakken. Als je dit item in je hand wilt hebben, moet de disarm-poging worden uitgevoerd als een unarmed attack. Wanneer het voorwerp niet goed bevestigd is, dan krijgt de aanvaller +4 op zijn disarm-check. In tegenstelling tot een normale disarm-poging, resulteert een mislukte poging niet in een vrije poging van de verdediger om jou te disarmen. Tenslotte kun je niet een voorwerp afpakken dat goed vast zit, zoals bijv. een ring of armband, tenzij je tegenstander middels een grapple vastgepind hebt. In dat geval krijgt de tegenstander wel een +4 bonus om deze disarm-poging tegen te gaan.

Grapple

Soms wil je niet je tegenstander doden in een gevecht, maar deze bijv. via een worsteling vastpinnen tegen de grond. Tijdens deze worsteling zullen meerdere keren grapple-checks moeten worden uitgevoerd. Een grapple-check is een melee-attack, die er als volgt uit ziet:

Base attack + Strength modifier + Special size modifier

De special size modifier ziet er als volgt uit: Colossal +16, Gargantuan +12, Huge +8, Large +4, Medium +0, Small ?4, Tiny ?8, Diminutive ?12, Fine ?16. Dit getal moet genomen worden i.p.v. de normal size modifier, die wordt gebruikt wanneer een attack roll wordt uitgevoerd.

Let’s start a grapple!
Deze begint met een succesvolle melee attack. In dat geval heb je je tegenstander kunnen vastpakken. Meerdere aanvallen per ronde betekent dat je meerdere keren een grapple kunt aanvangen.

Stap 1: Attack of opportunity
Een eerste poging tot grapple provoceert een attack of opportunity, tenzij je de feat Improved Grapple hebt. Geeft deze attack of opportunity geen schade, ga dan naar stap 2. Geeft deze aanval wel schade, dan is de grapple mislukt.

Stap 2: Grab
Je voert een melee touch attack uit om je tegenstander vast te pakken. Mist deze aanval, dan mislukt de graple alsnog. Anders gaan we naar stap 3. N.b.: Bij een touch attack worden zaken als armor bonus, shield bonus or natural armor bonussen niet opgeteld bij de AC van een character! Een dexterity modifier, een size modifier of een deflection bonus blijven geldig bij een touch attack.

Stap 3: Hold
Nu vinden er grapple checks plaats, geldend als een free action. Win jij de check van je tegenstander, dan geef je de schade die een unarmed attack zou geven. N.b.: een medium size character geeft 1D3 + strength bonus schade, bij een small character is dit 1D2 + strength bonus en bij een large figuur is dit 1D4 + strength bonus schade. Deze schade is non-lethal damage. Dergelijke non-lethal damage moet ook appart worden bijgehouden. Wanneer deze non-lethal damage het huidige aantal hitpoints overschrijdt, dan raakt je character bewusteloos.

Wil je lethal damage geven, dan kost dat je ?4 op je grapple check aangezien je dan op zoek gaat naar vitale plekken die je specifiek wilt raken. Een uitzondering op deze regel zijn de monks aangezien zij lethal damage kunnen geven zonder de ?4 penalty. Uiteraard kunnen zij ervoor kiezen non-lethal damage te geven tijdens het worstelen.

Mis je de melee attack (i.e. de grapple check), dan lukt het je niet om verder te gaan met worstelen. Je blijft je tegenstander wel vasthouden, tenzij je tegenstander twee of meer size categories groter is dan jij bent.

Zijn beide checks gelijk, dan moet er opnieuw worden gegooid totdat de resultaten verschillend zijn.

Stap 4: Maintain the grapple
Om de worsteling vast te houden gedurende latere rondes, zul je je in de ruimte (lees: ?vakje?) van je tegenstander moeten bewegen. Lukt dat niet om een of andere reden, dan lukt het je niet de grapple vast te houden en zul je je tegenstander moeten loslaten. Je zult dan moeten beginnen met stap 1.

De move-beweging naar de ruimte van je tegenstander telt niet mee bij je totale aantal dat je gedurende een ronde mag bewegen. Het bewegen tijdens de worsteling kan attacks of opportunities van andere tegenstanders provoceren, maar niet van diegene met wie je aan het worstelen bent.

Consequenties tijdens de worsteling

Tijdens het worstelen geldt het volgende:

•  No threatened squares: Dit is niet van toepassing tijdens het worstelen.
•  No dexterity bonus: Je verliest je dexterity bonus tegen tegenstanders met wie je niet aan het worstelen bent.
•  No Movement: Je kunt uiteraard niet normaal bewegen tijdens het worstelen. Je kunt wel door het winnen van een grapple check tijdens het worstelen een kant op bewegen.

Acties tijdens de worsteling

•  Damage your oponent .
Dit vindt plaats middels de unarmed attacks tijdens het worstelen wanneer jouw grapple check hoog genoeg is om je tegenstander te raken.
•  Je tegenstander vastpinnen .
Win jij de grapple-check dan kun je je tegenstander 1 ronde lang vastpinnen. In dat geval kun je de volgende acties uitvoeren:
•  Middels een grapple check je tegenstander (non-)lethal damage toebrengen.
•  Het wapen van je tegenstander tegen hem gebruiken, mits dit een light weapon is.
•  Voorkomen dat je tegenstander z’n stem gebruikt (handig tegen magic-users).
•  Een ring of een armband of ander voorwerp dat normaliter tijdens de disarm-check niet zomaar kon worden gepakt, afpakken. Je tegenstander krijgt wel een +4 bonus om zich hiertegen te verdedigen (zie: Disarm).
•  Je tegenstander loslaten (free action). In dat geval ben je niet meer aan het worstelen met dat betreffende figuur.

•  Break another’s pin.
Indien je aan het worstelen bent met iemand die iemand anders heeft vastgepind, dan kun je een grapple check uitvoeren tegen die persoon. Win je die, dan is het andere figuur niet meer vastgepind, maar nog wel bezig met worstelen. Ben je zelf vastgepind, dan kun je de pin breken door de eerstvolgende grapple check (of Escape Artist skill check) te winnen.

•  Escape from a grapple.
Wanneer je grapple check wint (in dit geval mag je ook de skill Escape Artist gebruiken in plaats van de grapple check maar dit geldt als een standard action). Ben je met andere personen tegelijkertijd aan het worstelen, dan moet jouw grapple check alle andere individuele checks overtreffen. Lukt dit allemaal, dan eindig je je ontsnapping door in het ?vakje? naast je tegenstander te gaan staan.

•  Weapons.
Je kunt met een light weapon je tegenstander aanvallen (het trekken van een light weapon lukt met het winnen van een grapple check), met een penalty van ?4. Je kunt niet met twee wapens vechten.

•  Casting a spell.

Je kunt een spreuk uitspreken tijdens het worstelen of wanneer je vastgepind bent en je hoeft hiervoor geen grapple check te winnen. De casting time mag niet meer dan 1 action zijn, geen somatic components bevatten en je moet de betreffende materialcomponents in je hand hebben. Kun je de spreuk uitspreken tijdens het worstelen, dan moet je eerst een concentration check uitvoeren (DC 20 + spell level) anders verlies je de spreuk.

•  Activate a magic item.

Je kunt een magic item activeren zonder een grapple check te maken, tenzij deze een completenion trigger heeft.

•  Move.
Je kunt de helft van je speed bewegen (en iedereen waarmee je aan het worstelen bent neem je dan mee) tijdens een grapple door de grapple check te winnen (of die te winnen van al je tegenstanders waarmee je aan het worstelen bent).


Joining a grapple
Wanneer iemand al aan het worstelen is, kun je die persoon helpen en mee gaan doen met deze worsteling. Diegene met wie je gaat worstelen, krijgt dan geen attack of opportunity tegen jou. Verder lukt het automatisch om die persoon vast te pakken (grab). Je moet nog wel een succesvolle grapple check uitvoeren om deel uit te maken van deze worsteling. Zijn er meerdere mensen aan het worstelen, dan kun je die persoon uitkiezen met je wie de grapple check wilt uitvoeren.

Meerdere personen kunnen dus tegelijkertijd aan het worstelen zijn. Tot vier medium-sized personen kunnen tegen één persoon tegelijkertijd worstelen.

Feint

Tijdens een gevecht kun je je tegenstander zo misleiden (bijv. door een schijnbeweging te maken) dat hij jouw volgende aanval niet effectief kan ontwijken. Feint is een standaard action en provoceert geen attacks of opportunity.

•  Om de feint uit te voeren maak je een Bluff check tegen de Sense Motive check van je tegenstander. Je tegenstander mag zijn base attack bonus hierbij optellen.
•  Win jij de check, dan mag je tegenstander niet zijn dexterity bonus optellen bij zijn AC de volgende ronde dat jij aanvalt. Een feint tegen een non-humanoid geeft een ?4 penalty omdat hun lichaamstaal moeilijker te ?lezen? is. Tegenstanders met een animal intelligence geven een ?8 penalty.
•  Heb je de Improved Feint feat, dan is feint een move action i.p.v. standard action . Het uitvoeren van de feint en de attack zelf kan dan in dezelfde ronde plaatsvinden.
•  Mislukt de feint dan gebeurt er niets en heb jij jouw actie voor deze ronde uitgevoert.

Overrun

De overrun is een standard action of een onderdeel van een charge . Het komt er op neer dat je zo snel mogelijk van A naar B wilt dwars door het ruimte die je tegenstander inneemt. De overrun lukt alleen bij tegenstanders die van dezelfde grootte zijn, een slag kleiner of een slag groter zijn. Er mag slechts één overrun-poging per beurt plaatsvinden.

•  Aangezien je je door de ruimte van je tegenstander beweegt, krijgt deze een attack of opprtunity.
•  Je tegenstander kan vervolgens ervoor kiezen je door te laten rennen, tenzij jij de Improved Overrun feat hebt. Is de overrun onderdeel van een charge, dan mag je deze ronder nog een actie uitvoeren. Uiteraard geldt het aantal vakje dat je hebt bewogen wel mee.
•  Kiest je tegenstander ervoor je blokken, dan vindt een strength check plaats tegen de strength of dexterity check (welke hoger is) van je tegenstander. Opnieuw geldt hier dat een ieder +4 krijgt voor iedere size category groter dan medium en ?4 voor iedere slag kleiner dan medium. Verder krijgt een tegenstander met meer dan twee benen +4 om zich te verdedigen tegen de trip. Hetzelfde geldt voor dwerg of andere wezens die om een of andere reden zeer stevig in hun schoenen staan. Voerde je een charge uit, dan krijg je +2 op strength check.
•  Lukt deze actie, dan ligt je tegenstander op de grond en kun je doorrennen.
•  Verlies je de strength check, dan kan je tegenstander hier weer op reageren door zelf een strength check te gooien die jij dan weer moet beantwoorden met je eigen strength of dexterity check. Hij probeert jou dan op de grond te gooien. Lukt jouw tegenstander dit, dan val je vijf feet terug op de grond. Mislukt jouw overrun, maar je bent niet omver gegooid, dan ga je alsnog vijf feet terug. Is deze plek alsnog bezet, dan val je alsnog op de grond.

Indien je te paard bent, dan geldt de strength check en de size modifier van je paard. Indien je de Trample feat hebt, kan je tegenstander je niet ontwijken. Lukt de overrun te paard en ligt je tegenstander op de grond, krijgt je paard één aanval met zijn hoef.

Trip

Het struikelen van iemand is een unarmed melee attack . Je alleen iemand laten struikelen die een slag groter, van de zelfde grootte is of een slag kleiner.

•  Allereerst maak je een unarmed melee touch attack (zie voor meer over touch attacks bij Grapple, Stap 2). Je tegenstander krijgt dan een attack of opportunity. De feat Improved Trip voorkomt attacks of opprtunity.
•  Is de touch attack succesvol, dan maak jij een strength check tegen de strength of dexterity check (welke hoger is) van je tegenstander. Opnieuw geldt hier dat een ieder +4 krijgt voor iedere size category groter dan medium en ?4 voor iedere slag kleiner dan medium. Verder krijgt een tegenstander met meer dan twee benen +4 om zich te verdedigen tegen de trip. Hetzelfde geldt voor dwerg of andere wezens die om een of andere reden zeer stevig in hun schoenen staan.
•  Lukt de trip, dan ligt je tegenstander op de grond. Het opstaan is een move action.
•  Mislukt jouw trip (je heb jouw strength check verloren), dan mag je tegenstander jou proberen te struikelen door een strength check te gooien. Jij mag hiertegen verdedigen middels je eigen strength of dexterity check.
•  Je kunt ook iemand te paard van zijn paard trekken. In plaats van dat de verdediger dan een strength of een dexterity check moet gooien, mag hij een ride check gooien.

Je kunt ook de trip uitvoeren met de volgende wapens: spiked chain, dire flail, heavy flail, light flail, guisarme, halberd en whip. In dit geval vervang je de bovenstaande unarmed melee touch attack met de touch attack van het wapen en je veroorzaakt hiermee geen attacks of opportunity. Mislukt de trip met dit wapen en probeert jouw tegenstander jou te laten struikelen, dan kun je dit voorkomen door je wapen los te laten.

 

Nieuwe Huisregel

Monsters met een reach hebben automatisch een attack of opportunity. Doet zo’n attack of opportunity schade, dan ben je je full attack deze ronde kwijt. Uitzondering hierop zijn characters die bijv. vechten met een long sword of two handed (i.e. een wapen met reikwijdte) of die meerdere aanvallen per ronde hebben. Deze kunnen alsnog gaan aanvallen.

 

 
All contents © copyright 2004. All rights reserved.