Onderwerp : Turning Undead
Auteur : Remco Gerrets
Datum : 11-11-2004
 


 

Turning Undead

Turning Procedure

  1. Turning check: 1d20 + Charisma bonus
    bepaal welk Hit Dice monster je kan turnen (zie tabel 8-16)
  2. Damage roll: 2d6 + Character level + Charisma bonus
    bepaal het totaal aantal Hit Dice dat deze ronde geturned kan worden


Turning Checks
1d20 + Charisma bonus
De Turning Check (hierna TC) bepaalt wat het sterkste monster qua
Hit Dice is dat de paladin of
priest deze
ronde kan turnen. Afhankelijk
van het resultaat en het level van de paladin of priest
wordt bepaald
of de undead
geturned of vernietigd (destroyed) wordt.

Undead wordt alleen vernietigd wanneer de paladin of priest
minimaal tweemaal het aantal levels heeft
als het aantal
Hit Dice van de te turnen undead.
Dus:
4e level priester vs 2 Hit Dice undead – vernietigen die hap
4e level priester vs 3 Hit Dice undead – turnen die hap
4e level priester vs 22 Hit Dice undead – …oops…

 

Turning Damage
2d6 + Characters level + Charisma Bonus
Indien de TC toereikend blijkt enkele undead te turnen binnen de 60 feet range ga je naar stap 2 waar je het totaal aantal Hit Dice bepaalt dat je deze ronde turned, a.k.a. Turning Damage (TD). Met andere woorden, met TD bepaal je hoeveel undead je turned.

Het kan heel goed zijn dat je hoog gooit tijdens je TC, maar dat het monster waartegen je turned niet geturned wordt, omdat je TD niet hoog genoeg is om het monster daadwerkelijk te turnen.

Conclusie
Met de Turning Check doe je niets anders dan het maximum aantal Hit Dice bepalen van wat je deze ronde kan turnen.
De Turning damage bepaalt of undead geturned worden
of niet.

Turning Undead is geen volledige aktie, maar telt als een enkele attack.

Tabel 8-16: Turning Undead
Turning Check
Results
Most Powerful Undead
Affected (Maximum Hit Dice)
Up to 0
Cleric’s level -4
1-3
Cleric’s level -3
4-6
Cleric’s level – 2
7-9
Cleric’s level – 1
10-12
Cleric’s level
13-15
Cleric’s level + 1
16-18
Cleric’s level + 2
19-21
Cleric’s level + 3
22+
Cleric’s level + 4

 

Een paladin of priester hoeft zijn turn niet vol te houden, aangezien de undead, eenmaal geturned, 10 ronden wegvluchten (mits aangevallen of anders onderbroken door de turnende priester of paladin).
Statistics
Times per Day : 3 + Charisma bonus
Range : 60 feet, beginnende bij de dichtstbijzijnde undead.
Undead buiten de 60 feet range of undead met algehele cover zijn niet te turnen.
Duration : Turning Undead is 1 attack (geen full attack)
Turned undead vluchten 10 ronden lang (1 minuut). De priester of paladin hoeft de turn dus niet vol te houden om de undead op afstand te houden.
Effect : Zolang de paladin of priester zich buiten een range van 10 feet beweegt blijft de turn in werking. Wanneer de priester of paladin de range van 10 feet betreedt met de intentie op de geturnde undead af te stappen, wordt de turn verbroken.
De priester of paladin kan wel binnen de range van 10 feet van de geturnde undead staan, zolang hij/zij maar niet op de undead af stapt.
Attacks : Ranged attacks van buiten de 10 feet verbreken de turn niet.
Overige characters kunnen de geturnde undead aanvallen zonder de turn te verbreken.
Wanneer de priester of paladin de geturnde undead aanvalt wordt de turn verbroken.
Attacks of Opportunity : Turning veroorzaakt geen Attack of Opportunity.
Paladins en Turning Undead : Paladins turnen net zoals een cleric, maar dan 2 levels lager als hun paladin level.

 

 
All contents © copyright 2004. All rights reserved.