Onderwerp : Character Conditions
Auteur : Frank Stam
Datum : 14-08-2005
 


 

Character Conditions

Veel Conditie´s begrenzen de actie´s die men kan doen.
DMG pg 300: “Ability Damaged, Ability Drained, Blinded, Blown Away, Checked, Confused, Cowering, Dazed, Dazzled, Dead, Deafened, Disabled, Dying, Energy Drained, Entangled, Exhausted, Fascinated, Fatigued, Flat-Footed, Frightened, Grappling, Helpless, Incorporeal, Invisible, Knocked Down, Nauseated, Panicked, Paralyzed, Petrified, Pinned, Prone, Shaken, Sickened, Stable, Staggered, Stunned, Turned, Unconscious.”
Ability Damaged or Drained:
Abilitiescore – Als je abilityscore is gezakt tot 0 kan je niets meer doen.
Costitutiescore – Als je constitutiescore zakt naar 0 dan ga je dood(zie dood beneden).
Strengthscore – Als je strengthscore zakt naar 0 dan zak je in elkaar, slap als een pop.
Dexterityscore – Als je dexterityscore zakt naar 0 dan ben je verlamd en is het onmogelijk om ook maar èèn spier te bewegen.

In deze situatie´s kun je niets meer doen of je moet een manier hebben om jezelf of je omgeving te beinvloeden middels mentale krachten. (bijvoorbeeld – bewegen middels een Levitate of een Fly vereist geen fysieke kracht en beide spreuken geven je de kans om te bewegen volgens de geldende regels van de spreuk in kwestie.)
Net zoals een Mage-hand of Telikinesis spreuk sommige move actie´s zou toestaan (zoals bv het oppakken van een item)
Dus sommige pure mentale acties zijn toegestaan waarbij het redelijk is dat de DM de grenzen stelt voor wat wel of niet mogelijk is als je Strength en/of Dexterity is gezakt naar 0.

Indien je Intelligence, Wisdom of Charisma is gezakt naar 0 dan stoppen bepaald delen in de hersenen waarop je bewusteloos raakt.
Ben je bewusteloos dan spreekt voor zich dat je geen acties als zodanig kunt uitvoeren.

Blinded: Je ziet niets. Je krijgt een min twee (-2) penalty op je armor class, indien aanwezig vervalt je dexterity
bonus op je armor class, je beweegt op halve snelheid. Je krijgt een min vier (-4) penalty op search checks en
op de meeste strength en dexterity gebaseerde checks. Alle op zicht gebaseerde checks (zoals reading en spot
checks) mislukken automatisch. Alle tegenstanders hebben “total concealment” dit betekent dat je 50% miskans
hebt op attacks.
 
Blown away: Een figuur kan (afhankelijk van zijn grootte en gewicht) wegeblazen worden bij rukwinden op hoge snelheden (zie tabel 3-24, pagina 95 DM-guide) Een figuur dat op de grond stond en is weggeblazen gooit 1 D4x10 feet, krijgt 1 D4 hitpoints nonlethal damage per 10 feet. Een vliegend figuur die weggeblazen wordt gooit 2 D6x10 feet en krijgt dan2 D6 nonlethal damage.

Checked:Je wordt gehinderd in het vooruitgaan (bv lopend) door bijvoorbeeld een sterke wind waardoor je praktisch bijna stilstaat. Vliegende figuren zullen zich achterwaarts begeven als vanwaar zij kwamen.

Confused: Indien iemand verward is dan zullen zijn/haar acties bepaald worden door een D100 in % in het begin van zijn/haar ronde.
01-10, valt spreukengooier aan met handwapens of ranged weapens.
11-20, doet gewoon.
21-50 doet niets anders dan verward babbelen(spreken)
51-70, vlucht op hoogste snelheid.
71-100, valt het dichtsbijzijnde figuur aan (een familiar valt hierbuiten)
Indien iemand niets van bovenstaande kan doen dan zal hij/zij verward gaan babbelen(spreken)
Aanvallers op iemand die Confused is hebben geen speciale voordelen, diegene die Confused is valt hierop wel terug aan in de volgende ronde.Iemand die Confused is heeft geen attack of opportunity.

Cowering: Je kunt geen actie ondernemen. Iemand die zo bang is krijgt een min twee (-2) penalty op zijn/haar armor class en verliest zijn/haar dexteritybonus op de armor class

Dazed: Je kunt geen actie ondernemen. Daze duurt vaak niet langer dan een (1) ronde.
Dazzled: Het figuur ziet slecht vanwege de overbelasting van de ogen en krijgt een min een (-1) penalty opAttack rolls, search checks en spot checks

Dead: Ben je dood dan verlaat je geest je lichaam en je lichaam wordt een (gewoon) object. Noch je geest
noch je lichaam kan iets doen. Natuurlijk kan men je geest of lichaam in een on-dode veranderen en dan
kun je weer actie´s ondernemen maar dan ben je niet meer (echt) dood
Deafened: Dit persoon kan niet horen en krijgt min vier (-4) penalty op initiative checks en heeft 20% kans dat
spreuken met verbal components mislukken. Als iemand al langer doof is dan kan het zijn dat bepaalde acties
wat makkelijker gaan maar dit is met de gratie van de DM.Disabled: Je bent begrenst tot één standaard actie indien je disabled bent. Je kunt geen volle actie ondernemen indien disabled
Als je een standaard actie (of iets wat ietwat inspanning vergt) doet, dan krijg je één hitpoint schade nadat de actie gedaan is.

Dying: Indien je stervende bent dan wordt je geacht bewusteloos te zijn en kun je geen actie ondernemen. Zie de notitie´s onder ability damage en ability drain.

Energy drained: Bij een figuur worden er levels gedrained. je kunt niet meer levels kwijtraken dan dat je er bezit want dan ben je dood.
Bij ieder level dat men zakt krijgt men de volgende penalty´s, min een (-1) op attack, saving throws, skill checks en abiltychecks.
ook raakt men 5 hitpoints per level kwijt en krijgt men min een(-1) op verkregen special ability´s, of level gebonden verworvenheden)
De laatst verkregen spreuken verliest men uiteraard ook.

Entangled: je bewegingsvrijheid wordt sterk beperkt en verplaatst je dan ook op halve snelheid, je kunt niet rennen of chargen.
Je krijgt een min twee (-2) op attack rolls en een min vier (-4) op dexterity. Indien je een spreuk uit wilt spreken dan dien je een concentration check te maken (DC 15 plus the spells level)

Exhausted: je beweegt op halve snelheid en krijgt een min zes (-6) penalty op strength en dexterity. Na een (1) uur complete rust ga je van exhausted naar fatiqued. Indien fatiqued en dusdanig inspannen waardoor men fatiqued zou raken dan wordt men automatisch Exhausted.

Fascinated: Indien je gefascineerd bent dan sta of zit je stil en onderneemd geen acties anders dan op te letten op de bron vanwaar de fascinatie is. Het effect van de fascinatie is dat je een standaard actie gebruikt om je te focussen op de bron van de fascinatie en het is hierop zelfs onmogelijk om een vife voot step te maken.

Fatigued
: Je kunt niet rennen of een charge uitvoeren maar geen van de andere acties zijn begrenst.

Flat footed: Indien iemand in een gevecht nog niet heeft gereageerd of een actie heeft uitgevoerd of zich heeft gevoegd in het gevecht noemen wij Flat footed. Deze flat footed persoon heeft geen dexterity bonus op zijn/haar armor class en kan geen attack of opportunity uitvoeren.

Frightened: Je moet hierop twee move acties gebruiken om te vluchten van de bron van je angsten. Kun je niet vluchten dan kun je wel vechten maar dan krijg je een min twee (-2) penalty op attack rolls, saving throws, skill checks, en ability checks.
Grappling: Indien men iemand vast heeft of men heeft U vast dan kun je een gelimiteerd aantal acties uitvoeren, zie pagina 156 van het Player’s Handbook.

PH pg 156: “Ben je aan het Grappelen: Wie er ook is begonnen, Je kunt sommige acties uitvoeren. Sommige van deze acties nemen de plaats in van een aanval (in plaats van een standaard actie of een move actie). Indien je base attack bonus je toestaat om meerdere aanvallen uit voeren dan kun je een poging wagen om de volgende acties te doen maar dan met een lagere attack bonus:
Activeer een magic item. val de vijand aan, spreek een spreuk uit, doe schade aan je tegenstander, trek een licht wapen, ontsnap uit de grapple, move, pak een component voor een spreuk, zet je tegenstander vast(klem), pak je tegenstanders wapen
Helpless: Je kunt niets doen.Incorporeal: Je hebt geen fysiek lichaam en bent immuun voor alle niet magische aanvalsvormen. Je kunt alleen geraakt worden door andere
Incorporeal figuren of plus 1(+1) wapens (of hoger uiteraard),spreuken, effects van spreuken of bovennatuurlijke fenomenen.

Invisibility: lees meer hierover in DM-guide pagina 295

Knocked Down: zie blown away voor meer info.Nauseated: Je bent gelimiteerd tot één move actie tijdens jouw beurt.
Panicked: Je moet twee move acties gebruiken in jouw beurt om te vluchten van de bron waardoor je paniek is onstaan.
Indien je niet kunt vluchten dan krijg je een min twee (-2) penalty op attack rolls, saving throws, skill checks, en ability checks.Paralyzed: Je kunt niets doen, zie de notities onder ability damage and ability drain.

Petrified: Indien petrified, wordt je geacht bewusteloos te zijn, zie de notities onder ability damage and ability drain.

Pinned: Gepinned worden is net als vastgehouden worden in een grapple waarre het niet dat men nu minder optie´s heeft om acties uit te voeren, zie pagina 156 van het Player’s Handbook voor verdere details.

PH pg 156: “Indien gepind door een tegenstander dan kun je niet weg maar je bent niet hulpeloos voor 1 ronde. Indien gepinned dan krijg je een min vier (-4) penalty op je AC op tegenstanders anders dan diegene die je vasthebben.Het is een optie voor de tegenstander om je ook het zwijgen op te leggen (je stil te houden, niet kunnen spreken.) Op jouw beurt kun je proberen te ontsnappen uit de greep(klem) middels een tegenovergestelde grapple check in plaats van een aanval. Ook kun je gebruik maken van een Escape artist check in plaats van je grapple check maar dit gebruikt een standaart actie, als je wint breek je los uit de greep(klem) maar jullie hebben elkaar nog steeds vast

Prone
: Je kunt geen ranged weapon gebruiken (behalve een crossbow). Je acties zijn verder niet gelimiteerd.

Shaken: Je krijgt min twee (-2) penalty op attacks, saving throws, skill checks en ability checks. Shaken is een mindere vorm van angst als van een frightened or panicked.

Sikkened: Je figuur krijgt een min twee(-2) penalty op al je attack rolls, damage rolls, saving throws, skill checks en ability checks.

Stable: Indien stabiel wordt je ook bewusteloos geacht, zie de notities onder ability damage en ability drain.

Staggered: Je kunt een enkele move actie of een standaard actie uitvoeren iedere ronde (Maar niet beide) of kun je een full-round actie uitvoeren)

Stunned: Je kunt niets doen.

Turned: Indien geturned deze creatures moeten twee move acties gebruiken iedere ronde. doen ze dit niet dan doen ze niets.

Unconscious: Zie de notities onder ability damage en ability drain.

Extra Info!!!!!
Drowning – Verdrinken: Ieder figuur kan zijn/haar adem inhouden (2X de constitutiescore).
Hierna moet het figuur een constitutie check maken met een D10 (waarop de D10 met 1 wordt verhoogd iedere ronde)
(dus iemand gooit de eerste X 2 dan is dat 2)
De tweede worp gooi je een 1 dan is dat 2 want vanaf nu telt iedere ronde plus 1.
Indien het figuur de constitutie check niet haalt dan begin je te verdrinken.
De eerste ronde raak je bewusteloos. 0 hitpoints.
De 2e ronde ben je min een (-1) en bent stervende. De derde ronde verdrink je (ben je dus dood)
Het is mogelijk om in andere substanties te verdrinken zoals bijvoorbeeld zand, drijfzand, stof en silo´s vol met graan
 
 
 

 

 
All contents © copyright 2004. All rights reserved.