Onderwerp
: Words of Wisdom in a place of Despair
Auteur : Marco Baro
Datum : 21-04-2007
 


 The Chronicles... So Far
 

Words of Wisdom in a place of Despair

 
Aangezien het ‘s nachts te onveilig was om te reizen, besloot de groep eerst te overnachten in Barovia om alvorens op weg te gaan naar het Vistani kamp. Alle wonden werden geheeld.

De volgende dag vertrok de groep, met de Vistani gids en Archana voorop, op weg naar het kamp waar de mysterieuze madam Eva hen zou kunnen voorzien van informatie over de oorzaak van de zombies in Barovia.

De groep kreeg een kaart mee van de omgeving en daarop was te zien dat het een wandeling was van zo’n drie kilometer. Er was een pad dat rechtstreeks naar het kamp zou leiden en tijdens de wandeling zou blijken dat de Vistani gids met geen mogelijkheid van het pad zou afwijken. In de mist tijdens de wandeling hoorde de groep her en der de onheilspellende geluiden van zombies.

Na een tijd te hebben gelopen, kwam de groep op een splitsing. Links was een galg en rechts, achter een afgebrokkeld muurtje, een klein kerkhofje met een aantal graven. Op hetzelfde moment rende een ridder in harnas op het kerkhof af, waar zojuist een aantal geestachtige figuren uit de grond naar boven waren gekomen. Om het hoofd van de ridder cirkelde een zwarte raaf.

De ridder arriveerde als eerste en raakte in gevecht met één van de geesten. Helaas werd hij vervelend geraakt door een van de geesten en wankelde hij naar achteren op zoek naar steun.
Op dat moment kwam de groep in actie en het duurde niet lang of met behulp van de priesters Devian Padlock en Gevyen Tallmer werden deze ondoden snel geturned.

Deron wist de groep te vertellen dat deze ondoden ook wel Murks werden genoemd en dat het de geesten waren van overleden misdadigers. Een aanraking van zo’n Murk zou een vermindering van een wisdompunt tot gevolg kunnen hebben of in het ergste geval zelfs een verlies van een level.
Gelukkig had Deron een spreuk ingestudeerd om deze ridder te kunnen healen en algauw was de ridder voldoende opgeknapt om zich te kunnen voorstellen.

De ridder stelde zich voor als Sir Yurin, knight of the Raven. Hij was de laatste van z’n orde, The Raven, een groepering van Champions die religieuze en politieke geschillen opzij zetten om het kwaad van dit land te verdrijven. Zodoende was hij in gevecht geraakt met deze Murks. Zijn volgende doel was Barovia waar hij het kwaad wilde gaan verdrijven. Yurin had een verstoring van het evenwicht waargenomen en voelde dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van de stroom van ondoden in deze omgeving.

Deron stelde voor dat Yurin eerst met ons mee zou gaan naar madam Eva om met ons daarna weer mee te gaan naar Barovia. Sir Yurin was niet om te praten. Zijn doel stond vast: Barovia. Gevyen wilde maar wat graag met Yurin mee, hij wilde zoveel vragen stellen aan deze knight, the last of the Raven! Estlyn stelde voor om met hen mee te gaan, ter bescherming. De groep ging uiteindelijk akkoord. Men zou afzonderlijk verder gaan in twee groepen en na het vallen van deze avond elkaar weer treffen in de herberg in Barovia.

Uiteindelijk kwamen Archana, Tempest, Rev, Devian, Deron en Calahir aan onder de begeleiding van de Vistani gids, in het Vistani kamp. En even later werd de groep binnengelaten in een grote tent en zag de groep voor het eerst madam Eva. Madam Eva bleek een reusachtige oude vrouw te zijn. Alsof ze onze komst had voorzien was ze al de kaarten aan het schudden. “Kom verder”, gebaarde ze. Ren en Tempest bleven buiten de tent staan, terwijl de rest van de groep naar binnen ging.

Madam Eva reageerde in eerste instantie wat koeltjes, maar nadat Archana een aantal vleiende opmerkingen had gemaakt, werd madam Eva een stuk vriendelijker tegen de groep. Ze begon op een gegeven moment zelfs Devian “haar pet” te noemen! Madam Eva gaf de groep de gelegenheid even na te denken over welke onderwerpen men meer informatie wilde hebben.

De groep overlegde even en noemde vervolgens de onderwerpen op waarover ze meer wilden weten:

• De kern van de ondoden
• De rol van Strahd
• Het artifact zwaard
• Is Yurik echt de laatste Knight of the Raven?
• Het artifact amulet
• Door wie is de brief gestuurd naar de herberg?
• Heeft Iskmar meer hiermee te maken?

Madam Eva dacht even na en vertelde toen dat de kaarten zouden aangeven welke vragen zouden worden beantwoord. Dit bleken de bovenstaande dikgedrukte onderwerpen te zijn. Over deze onderwerpen wist madam Eva de volgende informatie uit de kaarten te halen:

Strahd
– He who dwells in Castle Ravenloft is a powerful man whose enemy is light and whose powers are beyond mortality. You will find him in the castle and though he might find you many times, you will find him only once.
– You will find him in the very heart of darkness, his home, his source. This place is his centre and his life. The one place to which he must return. You should seek the crypts in the deepest recesses of the castle.
– Out of the Darkness and chaos this card finds it reason and foundation. It shows the purpose of all things – the key to life and dead and else beyond.
– The darkness seeks to consume all light and death to devour all warmth from the living. The lord of the castle seeks a lady that he will consume her until death is all that remains.

Sunsword

– What you seek is a blade of light, a weapon of vengeance.

– Seek it in the heart of the wilds far from human hands. This card speaks of the wilderness of nature, the weapon is deep in the woods, perhaps guarded by a fey spirit.

– The sword’s light sleeps.

– To wake it bring it to the dizzying height, that all loath to climb.

– The castle highest tower, where the road winds ever upwards may yet pierce the clouds that shrouds the sun.

Het amulet (The Symbol)
– The symbol you seek is a powerful force for good and protection against the Forces of Darkness.
– Seek it in the place of holiness where humans reach to the sky. This is a card of Aspiration and Religion. As is fitting, the symbol is in the village church, perhaps in it’s highest place.
– The holiness in this item waits for hands of Holiness to touch it once more, but that is not enough to bring its power back to life.
– You must bring the symbol to the place where the officers of the king upheld his word.
– Look beneath the main floor of the castle in a place of shadow and despair.

The kern van de ondoden (Zombies)
– Death walks the street of Barovia. Death leads to death, all stemming from a first death. You must put an end to the blasphemy of the death that refused to die, but that will not stop the plague. The lord of the Castle is the source of it all.
– There is a very bad influence in this place. The powers of death will strip away your protections.
– To end the plague of Death, you must end its source. The village church is desecrated by the first blasphemy. The castle is ruled by the greater one.

Hierna sprak Madam Eva de volgende onheilspellende woorden: “Destiny is determined, the future is set!”.

Met deze informatie ging de groep weer terug naar het dorp en opnieuw klonk her en der het onheilspellende geritsel van ondoden. Eenmaal aangekomen in Barovia, stonden een zestal ondoden op de groep te wachten. Middels een knowledge Religion wist Devian te vertellen dat het Ghouls of Ghasts waren. Met behulp van de priesters werden deze ondoden snel vernietigd.

De groep liep door en algauw kwam men weer op de bekende barricade voor het dorpsplein. De groep klom erover heen en liepen door naar de taveerne. De groep werd begroet door dorpelingen die op het dak van de taveerne de wacht hielden, gewapend met pijlen en ketels met olie. Estlyn, Yurin en Gevyen waren reeds gearriveerd. Uiteraard waren Yurin en Gevyen druk in gesprek…

Er werd overlegd wat de volgende plannen zouden zijn. Estlyn stelde voor om naar de kerk te gaan, waar de collega’s van Estlyn; Fendrick (een priester van Lathander) en Mathilda (een vechter met grote roem) het laatst waren gesignaleerd. Even later ging de groep weer op weg.

Op weg naar de kerk zag de groep midden op straat een dood paard liggen, waar een drietal zombies omheen stonden en zich te goed deden aan dit stinkende karkas. Een turn van Deron maakte in één klap een einde aan deze drie zombies. Even later werd de groep opnieuw aangevallen door een groep intelligentere zombies.

Deze hadden de vervelende eigenschap om tegenstanders te verstijven, wanneer deze werden verwond. Dit gebeurde tijdens het gevecht met Rev. Ondanks deze tegenslag, wist de groep ook deze zombies effectief uit te schakelen.

De groep rustte even uit voordat men weer verder ging, maar men voelde nu al aan dat het oplossen van deze ondoden plaag geen gemakkelijke taak zou worden. Maar ach, what else was new!

 
 

 

 
Paladins! A Forgotten Realms Campaign - All contents © copyright 2004. All rights reserved.