Onderwerp
: De legende van Hitte en Wind
Auteur : Tom Gerrets
Datum : 02-11-2010
 


 The Chronicles... So Far
 

De legende van Hitte en Wind

 
De legende van Hitte en Wind
Volgens de overlevering van Ghayat al Hakim, geschiedkundig zanger en dichter aan het hof van Calimsham

Komt allen tot mij en hoor de ballade van Hitte en Wind; twee broers die onafscheidelijk waren in leven en dood en zo de gunst van Moeder Woestijn verdienden.

Hitte en Wind de twee dingen die in één adem genoemd worden door hen die het robuuste leven van de Woestijn kiezen.  Diezelfde ene adem die leven wordt geschonken door de wind door ’s  mans longen en de hitte van ons eigen lichaam.

Hitte en Wind, Moeder Woestijn heeft hen samen met haar andere zes kinderen een plaats gegeven in de habitat die haar schoot vormt en leven kan geven, maar net zo eenvoudig kan nemen. Deze twee broers zijn verkozen voor het evenwicht dat Moeder Woestijn altijd in acht neemt.

Hitte en Wind, broeders zijn zij en onafscheidelijk, want zoals Moeder Woestijn hen de gave heeft gegeven om leven te geven en te nemen, zullen zij het leven eerder nemen dan geven. Tot grote ergernis van de kleine zuster Leven, maar tot vreugde van de abominatie Dood.

Hitte en Wind, ook zij waren vroeger gehuld in de sluier van sterfelijkheid. IJdel was Hitte en trots was Wind. Beiden hadden zij scharen vrouwen aan de voeten liggen, klaar om het hof gemaakt te worden. Maar waar Hitte teveel vurige passie had, was Wind immer vluchtig in zijn romances.

Hitte en Wind, beiden maakten zij de fout om een prinses te willen laten bezwijken voor hun verleiding en hoewel succesvol  besloot de Zulkir van de prinsessen hier een voortijdig einde aan te maken. Prinsessen horen immers geen slachtoffer te zijn van jongemans streken.

Hitte en Wind, de Zulkir verbande de broeders naar het hart van de Woestijn en veroordeelde hen tot een langzame, pijnlijke dood.  Moeder Woestijn zou over het lot van deze charlatans beslissen en nimmer meer zouden zij een prinsessenhart breken of tot wanhoop leiden.

Hitte en Wind, in het hart van de Woestijn wierpen zij beide de mantel der sterfelijkheid af en verwerden zij tot de avatars van Moeder Woestijn, gelijk de verzengende hitte die zij kan brengen, maar ook de verkoeling van de ochtendbries die uit het Noorden van de zandvlakte aandraagt.

Hitte en Wind, twee broeders die elkaar aanvullen, compenseren en soms tegenspreken. Dank Wind wanneer hij verkoeling biedt als Hitte zijn gram spreekt. Dank Hitte wanneer hij zijn broeder Wind op een koude woestijnnacht de ondraaglijkheid van snedige kou weet te verdrijven.

Hitte en Wind, vreest hen beiden wanneer hun gezamenlijke toorn bewaarheid wordt en zij de handen ineen slaan om grootse stormen te brengen die het leven uit ieder woestijnkind kunnen blazen met vurige passie.

 
 
 
 

 

 
Paladins! A Forgotten Realms Campaign - All contents © copyright 2004. All rights reserved.