Onderwerp
: The Cave Of The Gold Dragon
Auteur : Marco Baro
Datum : 13-07-2012
 


 The Chronicles... So Far
 

The Cave Of The Gold Dragon

 Nadat de groep bijgekomen waren van het gevecht met de giants, maakten men zich klaar om verder te trekken naar de grot waar we vermoedden dat de Gold Dragon Miraxa Callas gevangen zou worden gehouden. Aangezien de wegen naar de stad Silversand niet veilig leken, werden de drie stedelingen, die de groep paladijnen had gered uit hun benarde situatie, door Valerius terug geteleporteerd naar Silversand. Als dank voor de hulp die de groep paladijnen hadden geboden aan de stedelingen, kregen de helden elk een potion. Dit potion gaf de gebruiker de mogelijkheid om in tien minuten een complete nachtrust te kunnen hebben! Uiteraard werden de stedelingen hier hartelijk voor bedankt.

De giants hadden de volgende voorwerpen bij hen; drie long swords (voor humans waren dit great swords), drie keer +2 studded leathers, twee rings of protection +1 en twee potions of Barkskin +5 (twee doses per flesje). Marcus besloot dat een great sword en een ring wel eens zeer goed van pas kon komen en vroeg of hij deze items kon lenen. Uiteraard was dit geen probleem.

Description: http://images.wikia.com/pathfinder/images/3/33/Ogre_mage.jpgEenmaal terug gekomen besloot Valerius de omgeving vooruit te scouten en veranderde zich in een havik. Valerius vloog op deze manier vooruit en na een uur was hij terug en kon hij melden dat er geen andere gaints te zien waren geweest… Aldus liep de groep verder in de richting van de grot. Al gauw begon het landschap heuvelachtiger te worden en op bepaalde momenten moest de groep al af en toe over obstakels heen klimmen.

De groep trok verder en geleidelijk begon het landschap rotsachtiger te worden. Marcus begon zich net af te vragen hoe lang het zou duren voordat de groep opnieuw een groep giants zou tegenkomen, toen er opeens drie grote rotsblokken de kant van de groep op kwamen vliegen! Destrin werd drie keer flink geraakt door deze reusachtige projectielen! Onmiddellijk reageerde de groep hierop door zich te verspreiden en Valerius activeerde zijn Ring of Invisibility. Opnieuw werden er drie rotsblokken naar de groep gegooid en dit keer werd Marcus twee keer geraakt en Destrin één keer.

Belros besloot zijn witte oogdoek om te doen en sprak de spreuk Protection from Chaos uit. Valerius sprak de spreuk Fly uit en schoot de lucht in om zijn vrienden met spreuken te ondersteunen vanuit de lucht. Terwijl Valerius in de lucht zweefde, hoorde hij opeens archaïsche woorden achter hem worden uitgesproken en hij herkende onmiddellijk de spreuk die een moment later zou worden uitgesproken: een Cone of Cold! Valerius kon ternauwernood een deel van schade die hij zou krijgen ontwijken. In een fractie van een seconde zag Valerius een Ogre Magi materialiseren, voordat deze weer net zo plotseling verdween…

Belros besloot om een Invisibility Purge uit te spreken om er zo achter te komen welke wezens in zijn nabijheid onzichtbaar waren. Zowel Valerius als de Ogre Magi werden weer zichtbaar. Aangezien Valerius zich achter de Ogre Magi bevond, zag hij net als Belros de Ogre Magi zichtbaar worden, maar de Ogre Magi had dit zelf nog niet door! Valerius zag de Ogre Magi de bewegingen maken om de spreuk ‘Charm Person’ uit te spreken op Belros. Onmiddellijk counterde Valerius deze spreuk. Woedend draaide het monster zich om, trok zijn great sword en vloog richting Valerius om hem aan te vallen.

Belros zag de Ogre Magi, de kant van Valerius op vliegen en bedacht zich geen moment en activeerde een Power Word Stun. Valerius zag tot zijn grote opluchting, de Ogre Magi verstijven en op de grond vallen. Ondertussen was Marcus verder naar boven geklommen richting de ingang van de grot. Hij besloot een Dispel Magic Area uit te spreken om vast te stellen of er hier ook onzichtbare wezens aanwezig waren. Gelukkig bleek dit niet het geval. Ook Valerius was inmiddels achter Marcus aan gevlogen. Belros had inmiddels een Coup de Gras uitgevoerd op de verstijfde Ogre Magi en scheidde met één machte zwaai van zijn zwaard, het hoofd van het lichaam van dit monster.

Op het zelfde moment maakte zich een stone giant los van de rotsen vlakbij Marcus en deze viel direct Marcus aan met een rake klap. Valerius sprak hierop direct een Scorching Ray uit, maar helaas waren al deze rays mis… Valerius had niet eens de tijd om zijn teleurstelling hierover te uiten, want bijna tegelijkertijd werd hij geraakt door een rotsblok én een Hammer, die naar hem was geworpen door een stone giant in armor! Zwaar gewond stortte Valerius ter aarde. Marcus besloot eieren voor zijn geld te kiezen en trok zich terug. Ondertussen had Belros zijn bewusteloze kameraad Valerius op zijn rug geworpen en samen met Destrin trokken ook zij zich terug om de wonden te likken en een nieuw plan van aanpak te gaan bedenken.

Om een goed plan te maken, had de groep meer informatie over hun tegenstanders nodig. Valerius wist het volgende te vertellen over de stone giants:

– Het waren intelligente wezens, koel en zeer berekend
– De stone giants waren Neutral Evil
– Ze hadden een zeer sterke huid
– Ze opereerden zeer effectief in clans
– Binnen een clan was een hiërarchische rangorde
– Tot nu toe had de groep een thief-type en een priest-type kunnen ontdekken bij deze stone giants
– Stone giants konden ook mercenaries zijn
– Ogre Magi waren wezens die konden regenereren en tenzij hun hoofd meer dan 15 minuten zou zijn  
Description: http://www.wizards.com/dnd/images/Monster_gallery/94.jpg  gescheiden van het lichaam, zouden ze sterven.

Toen Belros deze informatie over de Ogre Magi hoorde, sprong hij direct op de rug van Destrin en reed naar de plek waar hij voor het laatst het dode lichaam van de Ogre Magi had gezien. Helaas kon hij het lichaam niet meer terugvinden en moest hij constateren dat de stone giants het lichaam weer teruggenomen hadden de grot terug in.

Wat was nu het plan van Marcus, Belros en Valerius? Zo maar terug keren naar Silversand was eigenlijk geen optie, wetende dat de Gold Dragon nog steeds gevangen was in haar grot. Terwijl de groep nog verder aan het overleggen was (en het was inmiddels donkerder geworden), was de thief-type stone giant dichterbij geslopen en rolde deze plotseling een enorm rotsblok de kant van de groep op. Zowel Valerius en Belros werden door dit rotsblok geraakt.

Marcus besloot enig licht in deze duisternis te werpen en sprak een Daylight uit. Zowel de thief-stone giant en een stone giant die zich even verder had verstopt, werden hierdoor verblind. Valerius sprak als reactie hierop een Freezing Sphere uit op de thief en hij raakte deze vol! Belros sprak een Divine Sacrifice uit en wist de thieg stone giant critical te raken. De thief besloot hierop weg te vluchten. Er bleek nog een derde stone giant zich te hebben verstopt, want deze gooide opeens een rotsblok de kant van Marcus op en wist hem critical te raken.

 

De groep helden was deze keer echter goed voorbereid en wist hoe zij deze drie stone giants moest bevechten. De thief stone giant wist helaas te ontsnappen, maar de andere twee stone giants werden verslagen. Nadat de groep paladijnen elkaar weer hadden gehealed (en Marcus moest Belros genezen van een gebroken rib, die hij had opgelopen tijdens het gevecht), werden de stone giants onderzocht op aanwijzigingen, die zouden kunnen leiden tot meer informatie over deze clan. Het bleek dat de giants een tatoeage hadden bij hun biceps, die de vage vorm had van een ribbenkast. Verder hadden deze twee giants ook bij zich; drie ringen, een pouch met silver dust, twee grote clubs, twee potions, en twee gelooide huiden die ze aanhadden.

Opeens kreeg Valerius het lumineuze idee voor het volgende plan. Middels twee Polymorph Other spreuken, kon hij Belros en Marcus veranderen in de twee gesneuvelde giants. Middels het bloed van de zojuist gedode stone giants kon hij doen lijken dat zijn twee makkers twee zwaar gewonde stone giants waren. Hopelijk zouden zijn beide makkers onder deze vermomming de grot zonder problemen kunnen binnen lopen en de situatie aldaar kunnen onderzoeken. Valerius zou via een andere manier de grot kunnen binnensluipen…

Marcus en Belros keken hem bedenkelijk aan. “Echt, ik weet zeker dat dit gaat lukken. Wat zou er mis kunnen gaan?”. Hierop dronk Valerius een potion op waarop hij in tien minuten een complete nachtrust tot zich kon nemen en begon daarna een nieuwe spreukenlijst in te studeren… Marcus en Belros keken elkaar twijfelachtig aan. Maar ja, was er wel een beter plan te bedenken op dit moment…?
Description: gallery_1446_5_4550

 

 

 
Paladins! A Forgotten Realms Campaign - All contents © copyright 2004. All rights reserved.