Onderwerp
: The Cave Of The Black Dragon
Auteur : Marco Baro
Datum : 23-08-2012
 


 The Chronicles... So Far
 

The Cave Of The Black Dragon

1. Vreugde in SilversandDe bewoners van het stadje Silversand was Marcus, Belros en Valerius eeuwig dankbaar voor het verslaan van de Black Dragon, die hen zo lang had geterroriseerd. Dit was uiteraard voor de drie paladijnen ook meteen een mooie gelegenheid om het aantal aanhangers van hun Goden te doen groeien!
The Cave of The Black Dragon
Uiteraard was er de vraag, wat nu de volgende stap zou zijn. Belros en Valerius wilden beiden de verblijfplaats van de Black Dragon gaan onderzoeken om te zien of er wellicht eieren zouden zijn. De Black Dragon zelf bleek een mannetje te zijn, maar wat als er in zijn verblijfplaats een vrouwtje zou zijn? Het was op z’n minst een bezoek naar het moeras zeker waard!

Marcus zag dit anders. De opdracht van de Talamasca was simpel geweest; onderzoek wat er aan de hand was in Silversand en los dit indien mogelijk op. Deze opdracht was uitgevoerd en de groep zou nu in zijn ogen verslag moeten uitbrengen bij de Talamasca. Daarna kon alsnog wel besloten worden het moeras verder te gaan onderzoeken. Na enig nadenken, stemden Marcus en Valerius hiermee in. Alle drie de groepsleden activeerden hun Ring of The Talamasca, en even later stonden ze in het weelderige kasteel dat behoorde aan de geheimzinnige organisatie de Talamasca.

Na kort en bondig verslag te hebben uitgebracht, waarvoor de groep werd bedankt, werd hen medegedeeld dat door het volbrengen van deze opdracht, zij nu toegang konden krijgen tot de zeer uitgebreide bibliotheek van de Talamasca (het water liep Valerius letterlijk in de mond bij het horen van dit nieuws), en verder kon de groep ervoor kiezen ervaring op te doen als Agent van de Talamasca. De groep bedankte hartelijk voor het verkrijgen van deze nieuwe bevoegdheden. Echter voordat de groep in zijn geheel zou terugkeren naar het moeras, werd besloten dat een ieder wat tijd voor zichzelf zou nemen.

Zo besloot Belros naar Trademeet te gaan om zijn nieuwe tempel in wording te aanschouwen van dichtbij. Marcus besloot naar Darromar te gaan. Tijdens dit bezoek liet hij zijn Order weten hun verzoek te honoreren om een meer prominentere rol binnen zijn organisatie aan te nemen. Bij het bezoek aan zijn eigen tempel, wist hij het te regelen dat hij drie Batons of Light mee kreeg. Dit waren drie houten stokjes, waarop een permanent Continual Light was geplaatst. Over de top van de batons was een kapje geplaatst om het (permanente) licht te kunnen verhullen.

Valerius besloot zijn tempel weer eens te bezoeken. Alles leek prima te gaan, maar helaas had hij geen tijd om wat tijd te besteden aan de situatie die zich op dit moment aan de overkant van zijn tempel aan het voltooien was. Wel bracht hij wat tijd door bij de scribe Yaron en de alchemist Hermas. Bij Hermas vroeg Valerius om een drietal potions of Waterbreathing, aangezien hij voorzag dat deze wel eens zeer handig konden zijn bij het bezoeken van de woonplaats van de Black Dragon.

Hierna werden Marcus, Belros en Destrin weer door Valerius opgehaald en met z’n vieren teleporteerden ze weer terug naar Silversand. Eenmaal daar aangekomen, werden er voorbereidingen getroffen om naar het moeras te gaan. Een groep rangers wist hen de locatie te beschrijven waar de Black Dragon had gewoond. Het was vlakbij een grote open plek. De Black Dragon had zijn woonplaats daar uitgekozen opdat hij gemakkelijk vanuit die locatie zou kunnen wegvliegen. Verder werd aan Miraxa Callas gevraagd welke magische voorwerpen zij was kwijt geraakt. De groep paladijnen zou, eenmaal aangekomen bij de woonplaats van de Black Dragon, als eerste op zoek gaan naar deze voorwerpen. Het ging om de volgende voorwerpen: Goggles of Night, een Wand of Invisibility, een kistje met potions, een miniatuur kasteeltje en twee wands of Healing.

Valerius ging een dag van te voren de locatie alvast scouten. In de vorm van een havik vloog hij naar de locatie. Eenmaal daar aangekomen, veranderde hij in een slang om in die vorm verder de omgeving te verkennen. Na enige tijd rondgezocht te hebben, werd het hem duidelijk waar de locatie moest zijn. Op de open plek was een meertje en toen Valerius in slangen-vorm onder water naar beneden keek, zag hij daar de vormen van een onderwater grot. Qua grote van de ingang zou de Black Dragon daar gemakkelijk in passen… Hierop nam Valerius weer de gedaante aan van een vogel en vloog hij terug om verslag uit te brengen aan zijn vrienden.

2. Onverwachts bezoek bij het Moeras

De volgende dag teleporteerde Valerius met zijn vrienden op de open plek vlakbij het meertje. Terwijl Valerius zich klaar maakte om grot onder water van dicht bij te gaan bekijken, zag Marcus opeens in het midden van de open plek een grote rat zitten, die de drie paladijnen ietwat te bijdehand aankeek. “Uhm, mannen, ik geloof dat we bezoek hebben”, maakte Marcus zijn twee vrienden duidelijk.

Marcus besloot een Detect Evil te activeren. Valerius sprak een Mage Armor uit en een See Invisibility. Kort daarop zag hij de contouren van een trol verschijnen. Vlakbij een boom zag Valerius een tweede trol zitten. Toen de magiër zijn vrienden hierop attendeerde, reageerde Belros hierop door een Invisibility Purge te activeren; met als resultaat dat er vier trollen zichtbaar werden! Om de verrassing compleet te maken, verscheen er opeens ook nog achter Valerius een groot krokodil-achtig wezen. “Tijd om weg te wezen”, dacht Valerius en met archaïsche woorden van een Fly spreuk vloog Valerius de hoogte in, tegelijkertijd zijn ring of Invisiblity activerend. “Even kijken hoe de situatie er van een afstandje uitziet”.

The Cave of The Black DragonMarcus trok zijn Rod of Lightning Bolt en richtte dit op twee trollen die nagenoeg achter elkaar stonden. Toen de bliksemschicht verscheen werd een trol volgeraakt, terwijl de tweede nog net kon wegspringen. Ondertussen was Belros vol in gevecht met een andere trol, die hem vol raakte, waardor Belros een flink stuk naar achteren werd gesmeten. Opeens wees de rat met zijn klauw naar Marcus, of beter gezegd, naar de rod die Marcus in zijn hand hield. Een groene straal trof de rod vol en Marcus en

Valerius zagen tot hun grote schrik het stokje veranderen in stof dat tussen Marcus’ vingers door in het moeras verdween… Valerius vond toen dat het hoog tijd was om in te grijpen en sprak een Freezing Sphere uit, die te midden van de trollen en de rat explodeerde. De rat viel om, dodelijk getroffen..? Marcus, maakte van de situatie gebruik om na het inslaan van de ijsbal van Valerius, in te hakken op de dichtstbijzijnde trol. Met een machte slag van zijn zwaard, werd de trol geveld, en meteen vervolgde Marcus zijn dodelijk barrage op de volgende trol, die ook dodelijk ter aarde stortte.

Wetende dat trollen zelfs van de meest dodelijke wonden konden genezen, Sprak Valerius een Fireball uit op de reeds gevelde trollen. Dit had niet het effect dat Valerius had verwacht. Door de gassen die uit de grond van het moeras kwam, explodeerde de Fireball tot een gigantische vuurzee en werd Valerius zelf ook vol geraakt door zijn eigen spreuk. Door de klap, stortte de magiër ter aarde. Zowel zijn travelspellbook als zijn scroll of Fireball waren verbrand… Met vereende krachten versloegen Marcus en Belros, de overige trollen. De vondst na dit gevecht was een magische ring. Van de rat was weinig meer over.

Nadat Valerius weer enigszins was bijgekomen, besloot hij in de vorm van een Black Dragon het meertje in te duiken om de grot onder water nader te gaan verkennen. Eenmaal aangekomen bij de grot, kwam Valerius erachter dat deze niet geheel onderwater bleek te liggen. Binnen de grot zouden Marcus en Belros gewoon kunnen ademhalen. Hierop ging Valerius weer terug om zijn vrienden op te halen en even later liepen Marcus en Belros naast Valerius, die besloten had zijn Black Dragon even wat langer aan te houden.

3. De schat van de Black Dragon

De grot bestond uit een grote ruimte die via een lange gang uit kwam op een poeltje waar op de bodem de schat van de Black Dragon op de drie paladijnen lag te wachten. Na enige tijd zoeken tussen de duizenden gold pieces die op de bodem lagen, vond de groep alle voorwerpen van de Gold Dragon terug, op het kistje met de potions na. Verder werden de volgende voorwerpen gevonden:

– Een schild met Draken Vleugels, +3, Flying
– Een Great Axe, Viscious Icebite
– Een set koperen Bracers, AC +4
– Rod of Thunder and Lightning

Tussen al het goud werden de volgende edelstenen gevonden:

– 6 Garnets (200 gp p.s.)
– 8 Aquamarijnen ( 380 gp p.s.)
– 5 Diamanten (1300 p.s.)
– 3 Zwarte parels (480 p.s.)
– 1 Blauwe diamand (6300 gp)

Na deze vondst besloot de groep direct terug naar de stad te teleporteren . Eenmaal aangekomen in de stad, kreeg Miraxa Callas tot haar grote vreugde haar voorwerpen weer terug. De helft van de edelstenen bleek afkomstig te zijn van de bewoners van Silversand en uiteraard gaven de paladijnen deze edelstenen weer terug, opnieuw tot grote vreugde van de gehele bevolking !

The Cave of The Black DragonToch bleef Valerius met een aantal vragen zitten. De omvang van de schat die ze hadden gevonden, bleek in verhouding tot de omvang van de Black Dragon die was verslagen, te klein te zijn; zo beredeneerde de magiër.

Dit kon niets anders betekenen dat de draak nog niet zo lang in deze omgeving zich had gehuisvest. En dit kon niet anders betekenen dat deze draak oorspronkelijk ergens anders vandaan was gekomen. De vraag was waarvandaan en met welke wonderbaarlijke magische voorwerpen zou zijn echte verblijfplaats zijn gevuld …?

Interessant detail. Door in de gedaante als Black Dragon naar de grot te zwemmen, werd de groep niet aangevallen door een drietal Mudmaws, aangezien de Mudmaws Black Dragons, als enigste wezen, respecteerden…

 

 

 
Paladins! A Forgotten Realms Campaign - All contents © copyright 2004. All rights reserved.